Generelle bestemmelser for bruken av Flirting.no

Køge, 26. juni 2009


Ved å opprette og bruke en profil på Flirting.no aksepterer du nedenstående retningslinjer og betingelser for bruken av Flirting.no:

  • Profilinnhold
  • Registrering av opplysninger
  • Bilder & Video
  • Webkamera
  • Blogg og fellesskap
  • Abonnementsbetingelser
  • Generelle betingelser


Profilinnhold
§ 1: For å kunne opprette en profil på Flirting.no må du være fylt 18 år og ha en gyldig e-postadresse. Du kan aktivere kontoen din ved å skrive inn e-postadressen din og få tilsendt ny adgangskode. Ved å skrive inn e-postadressen din aksepterer du samtidig at Flirting.no kan sende nyhetsbrev til deg med relevant innhold. E-postnyhetsbrev kan inneholde annonser.

§ 2: Profilen din skal inneholde en aktivt søkende tekst. Har du hatt hellet med deg, har vi full respekt for at du ikke søker aktivt, men vi setter stor pris på at dette da fremgår tydelig av profilen, slik at andre ikke spiller sin tid på å ta kontakt hvis du likevel er opptatt.

§ 3: Det er for øvrig mulig å opprette en parprofil på Flirting.no. En profil betraktes som en parprofil når det i profilteksten står at flere personer deltar i profilens aktiviteter. Er du i tvil om profilen din skal være en parprofil, kan du ta kontakt med Flirting.no support.

§ 4: Det er ikke tillatt å opprette profiler som henviser til andre personers identitet. Flirting.no forbeholder seg rett til å vurdere om dette er tilfellet.

§ 5: Der er ikke tillatt å opplyse din eller andres e-postadresse, telefonnummer, postadresse eller annen form for kontaktinformasjon i profilen din som kan identifisere deg som person i profilen din. Bruk istedenfor muligheten for å få videresendt posten din til en privat e-postkonto. Som medlem av Flirting.no har du lov til å ha e-postadresse i profilteksten dersom du har IRL-stempel på profilen din.

§ 6: Det er uten Flirting.nos godkjenning ikke tillatt å henvise (linke) i profilteksten til materiale som leder brukeren bort fra Flirting.no eller på annen måte overfører brukerne til egne eller andres hjemmesider på Internett. Det er imidlertid mulig å linke til egne sider - les mer om dette under punkt E: Blogg & fellesskap

§ 7: Det er uten Flirting.nos godkjenning ikke tillatt å bruke en profil som plattform for handel av noe slag, eller til å invitere til, holde eller annonsere arrangementer utenfor Flirting.nos regi. Det er imidlertid mulig å skrive oppfordrende tekster i bloggen din og i losjer. Les mer under punkt E: Blogg & fellesskap

§ 8: Profiler med ulovlig innhold eller med henvisninger til Internett-sider med ulovlig innhold, oppfordringer til ulovlig aktivitet, rasistiske budskap o.lign. vil omgående bli slettet uten varsel. I grove tilfeller vil det skje politianmeldelse - med utgangspunkt i det aktuelle IP-adressen og annen informasjon Flirting.no har på den aktuelle profilen.

§ 9: Når du oppretter profil på Flirting.no gir du samtidig ditt samtykke til at Flirting.no kan vise profilen din med innhold til portalens brukere via e-post og sidevisninger på Flirting.no, pluss i egne annonser på Internett.

§ 10: Flirting.no er i utgangspunktet et brukerdrevet univers uten sensur - men vi tar forbehold for omtale av dyresex i profiler. Det er heller ikke tillatt å opprette losjer eller vise bilder eller annet materiale med henblikk på dyresex. Det henvises også til bestemmelsene i § 8 under dette punktet.

§ 11: Flirting.no forbeholder seg rett til å suspendere, blokkere eller direkte slette profiler som vi finner useriøse, eller som på annen måte ikke har oppført sannferdige data om seg selv. Dette ev. i kombinasjon med én eller flere av de ovenstående paragrafene.


Registrering av opplysninger
§ 1: I forbindelse med opprettelsen av profilen din på Flirting.no registrerer vi kun din IP-adresse i tillegg til de opplysningene som du selv setter inn i profilen. Disse opplysningene behandles fortrolig og vil ikke på noe tidspunkt blir gitt videre til andre, bortsett fra ved eventuelle lovovertredelser. Flirting.no har det danske e-handelsmerket som et sikkert sted å handle på og er godkjent av det danske datatilsynet. For øvrig følger vi alle forskrifter for god forretningsskikk.

§ 2:Dersom du ønsker å foreta rettelser i de opplysningene du har gitt oss eller skrevet inn da du opprettet profilen, kan du til enhver tid logge inn på profilen og endre profilinnstillingene dine og annen informasjon.

§ 3: Flirting.no bruker informasjonskapsler (cookies), som er en tekstfil som sendes til nettleseren din fra en webserver og lagres på harddisken på din datamaskin. Du kan innstille nettleseren din til å informere deg når du mottar en slik informasjonskapsel. Det lagres ikke personfølsomme opplysninger i våre informasjonskapsler; kun opplysninger om din digitale identitet på Flirting.no - f.eks. brukernavnet ditt i forbindelse med login. Når du logger av Flirting.no, slettes informasjonskapselen delvis. Ønsker du å slette den permanent, kan du gjøre dette i Internet Explorer 7 under Kontrollpanel, Nettverk og Internett > Alternativer for Internett > Slett informasjonskapsler.

§ 4: Når du logger inn på Flirting.no, er login-opplysingene din SSL-kryptert for å høyne sikkerheten. Oppbevaringen av og transmisjonen av de opplysningene du ellers skriver inn, skjer ikke kryptert. Alle data oppbevares på servere som eies av Flirting.no ApS, og gis ikke videre til tredjemann.

§ 5: Som registrert hos Flirting.no ApS har du alltid rett til å gjøre innsigelse mot registreringen, og du har rett til innsikt i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Disse rettighetene har du etter persondataloven, og henvendelse om dette rettes til: Flirting.no support.

Bilder & Video
§ 1: Når du oppretter profil (ikke-medlem) på Flirting.no, er det mulig å vedlegge et personlig bilde til profilen din. Et profilbilde skal minst ha størrelsen 236 x 332 piksler. 

§ 2: Etter 14 dager fra du la bildet ditt på profilen din, vil bildet ditt bare bli vist for medlemsprofiler. Når du velger å bli medlem av Flirting.no, vil bildet ditt igjen bli vist for alle aktive profiler på Flirting.no.

§ 3: Bilder du laster opp til Flirting.no, kan ikke være i strid med dansk lovgivning. Du skal alltid ha opphavsrett til bildet, og opptrer det andre personer på bildet, må du ha deres skriftlige samtykke til at bildet offentliggjøres på Flirting.no. Det må ikke under noen omstendigheter opptre barn (under 18 år) på bilder som lastes opp til Flirting.no.

§ 4: Profilbildet ditt skal inneholde deg selv, og det må ikke være tatt andre steder fra Internett eller være beskyttet av en opphavsrett som ikke er din, eller som du ikke har rett til å bruke. Bildet må heller ikke inneholde scener som er i strid med lovgivningen.

§ 5: Bildet du bruker i profilen din eller i fotoalbumet ditt, må ikke inneholde henvisninger til andre profiler enn din egen, heller ikke www-adresser, henvisninger til fotografer mv. Generelt forbeholder Flirting.no seg retten til å slette bilder som menes å være i strid med reglene uten varsel.

§ 6: Bildene dine skal være av deg selv. Opptrer det andre person på bildene, må du ha deres skriftlige samtykke til å offentliggjøre bildene på Flirting.no. Dersom det forekommer bilder som bare delvis er av deg, er det kun Flirting.no som avgjør om bildet overholder reglene. I slike tilfeller kan Flirting.no også kreve at profilen skal ha/søke om IRL-garanti. Vi anbefaler alltid at brukerne søker om IRL-garanti - spesielt hvis ansiktet ikke kan ses på profilbildet.

§ 7: Er du medlem av Flirting.no, kan du laste opp et ansiktsbilde med kode. Parprofiler kan laste opp to bilder med tilhørende kode. Denne funksjonen er KUN for ansiktsbilder - alle andre bilder som faller utenfor denne kategorien kan uten varsel slettes av Flirting.no

§ 8:
Videoklipp som finnes i videoalbumet ditt, skal være av deg selv og ha relevans for profilen din. Videoer hentet fra Internett, morsomme tegnefilmer o.l. er derfor ikke tillatt i profilen - bare i bloggen din. Les mer under punkt E: Blogg og Fellesskap. I tilfelle av tvil er det kun Flirting.no som avgjør om videoklippet overholder reglene, og Flirting.no forbeholder seg retten til å slette videoklippet uten ytterligere varsel.

§ 9: Bilder og videoklipp som er lastet opp, og som finnes å være i strid med dansk lovgivning eller i strid med gjeldende interne regler for bilder og videoklipp, kan uten varsel slettes av Flirting.no. I tilfelle av tvil er det kun Flirting.no som avgjør om bildet overholder reglene.

Note: Vær oppmerksom på at bilder som offentliggjøres på Flirting.no potensielt kan lagres av andre brukere. Tenk derfor over hvilke bilder du velger å offentliggjøre på profilen din.

 

Webkamera
§ 1: Webkamera på Flirting.no er en medlemsfunksjon og er derfor kun tilgjengelig for medlemmer. Når kameraet ditt er aktivt, vises det i webkamera-oversikten og på profilen i stedet for profilbildet ditt.

§ 2: Det må ikke under noen omstendigheter opptre barn på Flirting.no. Derfor må du være oppmerksom på at det ikke er barn til stede når du bruker webkameraet ditt. Ved brudd på denne bestemmelsen kan Flirting.no ekskludere profilen din fra å aktivere webkamera fremover.

§ 3: Du skal så vidt mulig være fysisk til stedet når du har slått på webkameraet ditt. Er du borte fra webkameraet i lengre tid, kan du oppleve at webkameraet ditt har blitt slått av når du kommer tilbake. Når du kommer tilbake til datamaskinen din, er du naturligvis velkommen til å slå webkameraet ditt på igjen.

§ 4: Dessuten må du være oppmerksom på at webkameraet ditt er offentlig når du aktiverer deg på Flirting.no, med mindre du deltar i en privat webkamera-chat. På den måten vil du altså også via profilen din kunne se at du har aktivert webkameraet ditt.

§ 5: Bruker du privat webkamera-chat via Flirting.no Mezzenger, vil kameraet ditt være privat, slik at det bare er du og den du chatter med i Flirting.no Mezzenger som kan se webkameraet ditt. Når chatten er avsluttet, vil kameraet være offentlig igjen.
Merk: Er du litt i tvil om du ønsker å gjøre webkameraet ditt offentlig på Flirting.no, er du velkommen til å ta kontakt med Flirting.no Support.

 

Blogg og Fellesskap
§ 1: På bloggen din kan gjøre alt det som ikke er tillatt i en profil når det gjelder utforming. Her er det få formkrav - til gjengjeld fraskriver Flirting.no seg alt ansvar for innholdet du eller andre legger opp eller skriver i en blogg.

§ 2:  På bloggen din kan du sette inn filmklipp, bilder, animasjoner, linker til andre hjemmesider og/eller fritt ytre deg om stort og smått som berører din dagligdag eller verdenssynet ditt. Alt du linker til eller sett i bloggen din, må naturligvis overholde lovgivningen.

§ 3: Blogger eller losjer med direkte ulovlig innhold eller som henviser til Internett-sider med ulovlig innhold, oppfordrer til ulovlig aktivitet, inneholder rasistiske budskaper, nedlatende eller provoserende omtale av andre mv., vil omgående bli slettet uten varsel. I grove tilfeller vil det bli politianmeldt - med utgangspunkt i den aktuelle IP-adressen og annen informasjon Flirting.no har om vedkommende profil.

§ 4: Blogger eller losjer som indirekte eller direkte skader Flirting.no datamessig eller påfører Flirting.nos brukere datamessig skade på deres eiendom, vil bli nedlagt uten varsel.

§ 5: Blogger eller innlegg i losjer må ikke brukes til å sjikanere andre personer eller bruker av Flirting.no. I slike tilfeller vil profilen omgående bli slettet.

§ 6: Flirting.no forbeholder seg til enhver tid rett til å overvåke, administrere og ev. slette profiler, losjer, blogger, innlegg eller bilder samt alt annet materiale som ligger på Flirting.nos servere, og som ikke vurderes å være i samsvar med interne regler eller gjeldende dansk lov. I grove tilfeller vil det bli politianmeldt med IP-adresse. Overvåking foretas utelukkende av personell ansatt i Flirting.no ApS.

Generelle betingelser:
§ 1: Profiler på Flirting.no er kun ment som et tilbud til privatpersoner som ikke har økonomiske interesser i forhold til andre mennesker. Profilene kan derfor ikke inneholder egenopprettet reklame eller kunne knyttes til økonomiske interesser uten Flirting.nos tillatelse.br>
§ 2: Privatpersoner, foretak, klubber eller organisasjoner som utnytter Flirting.no med profitt for øye, er ikke velkommen. Profilen er personlig og kan derfor ikke overdras til en annen person uten Flirting.nos tillatelse.

§ 3: Flirting.no forbeholder seg alle rettigheter til materialet som vises på nettstedet, herunder varemerke pluss opphavsrett til egenprodusert materiale. Innholdet må ikke reproduseres eller brukes i noen form uten tillatelse fra Flirting.no. Ved overtredelse av det ovenstående pådrar du deg erstatningsansvar.

§ 4: Flirting.no påtar seg ikke noe ansvar for eventuell skade påført personer eller ting som følge av aktiviteter i forlengelse av profilens opprettelse. Flirting.no påtar seg dessuten ikke noe ansvar for profilenes innhold og innholdets sannferdighet.

§ 5: Flirting.no kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle nedbrudd, feil eller tekniske komplikasjoner som måtte oppstå på nettstedet. Flirting.no påtar seg ikke noe ansvar for feil eller mangler i innholdet på nettstedet.

§ 6: Flirting.no påtar seg ikke noe ansvar for innholdet av de nettstedene som har linker til eller fra Flirting.no.

All kommunikasjon mellom deg og Flirting.no i forbindelse med forbedringer og lignende betraktes som ikke fortrolig og kan derfor fritt brukes av Flirting.no

§ 7: Flirting.no ApS tar ikke ansvar for problemer mellom tredjemann og brukeren som måtte forekomme pga. brukerens ulovlige eller ansvarspådragende bruk av Flirting.no.

Flirting.no ApS kan heller ikke gjøres ansvarlig for tap av noen art som knytter seg til bruk av tjenester på Flirting.no - herunder tap av data som følge av driftsforstyrrelser og lignende.

§ 8: Dersom Flirting.no ser seg tvunget til å slette profilen din som følge av overtredelse av disse reglene, mister du den resterende medlemsavgiften fra tidspunktet for slettingen til utløpet av medlemsperioden.

§ 9:Alle kontrakter inngås på dansk. Vi oppbevarer ikke opplysningene om din ordre på en måte som gjør at du senere kan få en kopi av ordrebekreftelsen din. Husk derfor å lagre den du mottar via e-postadressen din umiddelbart etter at avtalen er inngått.

§ 10: Profilbilder som sendes inn til Flirting.no, mottas under forutsetning av at bruksretten deles med Flirting.no - med mindre annet er avtalt eller hvis profilen er et medlemsabonnement. Flirting.no reproduserer ikke det / de innsendte profilbilde(ne) i trykte medier. Alt annet materiale sendt til Flirting.no til bruk i f.eks. blogg eller bilde- eller videoalbum, er din eksklusive eiendom. Ved innsending av materiale står du inne for at du er berettiget/har alle rettigheter til å bruke det innsendte materialet. Ved ev. nedleggelse av profilen din slettes alt innsendt materiale på Flirting.no.

§ 11: Forbehold for endringer: Flirting.no forbeholder seg på ethvert tidspunkt rett til å endre, forandre eller oppdatere disse bestemmelsene, og du er inneforstått med å være omfatte av disse endringene, forandringene eller oppdateringen.

Til slutt
Tenk over at det er andre mennesker følelser du involverer når du oppretter en profil og retter henvendelse til andre. Husk derfor å vise hensyn både når du chatter, skriver brev mv. Husk at du selv gjerne vil ha svar når du sender brev, og at det derfor forventes at du også svarer på andres brev. God oppførsel er et nøkkelord.

Flirting.no bygger på kommunikasjon mellom Flirting.nos brukere. Vi kan derfor ikke påta oss ansvaret for kommunikasjon eller materiale som Flirting.nos brukere sender til hverandre. Har du hatt en ubehagelig opplevelse med en bruker, er du naturligvis velkommen til å ta kontakt med oss. Deretter vil vi drøfte saken med vedkommende bruker.

Kontaktadresse
Dette nettstedet eies og drives av Digital Contact.

Flirting.no ApS
Torvet 15, Forhuset
4600 Køge

telefon: 7027 5959
faks: 7027 5959
Org.nr.: DK 24242986

Danske Bank, reg.nr. 8117 kontonr. 3113560
Iban  NYKBDKKK /DK9481170003113560

Etablert 1998.

Support · Kontakt · Betingelser · Cookies · GNOLWWW02